Salgs- og leveringsbetingelser

Ved alle bestillinger forutsettes det at kunden har gjort seg kjent med de generelle salgs- og leveringsbetingelser. (Oppdatert 17.01.2022)

I Norge er varemerket "Panda Display" representert ved 2C Media AS. Postadresse: 2C Media AS, Post- og fakturamottak, Vavollen 31, 5610 Øystese. Org. nr. 896428942 MVA. 2C Media AS ivaretar Panda Displays interesser og salg i Norge.

Kjøpsbetingelser

Panda Display selger kun til bedrifter, organisasjoner og foreninger som er registrert i det norske enhetsregisteret. Vi selger ikke til privatpersoner.

Produktinformasjon og priser

Alle priser på nettside og annen markedsføring er oppgitt i norske kroner (NOK), eksklusive merverdiavgift (MVA 25%) og frakt. Produktinformasjon og priser kan endres fortløpende uten varsel. Produktinformasjon og priser gjort ved bestillingstidspunkt er gjeldende ved enhver ordre. Vi tar forbehold om feil i tekster og priser.

Betaling

Kunder som består vår kredittsjekk innvilges kreditt og betaling pr. faktura. Faktura sendes elektronisk med 14 dagers betalingsfrist. Når kreditt er avtalt har selger salgspant i varene inntil hele kjøpesummen er betalt, i henhold til panteloven § 3-14 til 3-22.

Ved større spesialtilvirkede ordre, samt der kreditt ikke innvilges, må kunder forvente delvis eller full forskuddsbetaling. Da ønskes forhåndsbetaling til vår bankkonto, eventuelt via betalingstjenester som PayPal som også aksepterer betaling med Visa og Mastercard.

Etter forfall beregnes renter i henhold til forsinkelsesrenteloven. Om betaling ikke er innbetalt etter at varsel om inkasso er sendt kunden, vil kravet bli oversendt ekstern aktør for videre inndrivelse for kjøpers regning.

Frakt og levering

Leveringstid er normalt 1-2 uker med mindre annet er avtalt eller oppgitt i produktinformasjonen. Leveringstid regnes fra bekreftelse av ordre, etter mottak av grafiske filer / godkjent korrektur.

Dersom kunden ønsker produktet levert innen et visst tidspunkt (eksempelvis til et arrangement), må dette avtales særskilt gjennom kontakt med vår kundeservice. Panda Display er ikke ansvarlig for evt. forsinkelse knyttet til logistikk. Det ytes ikke kompensasjon forbundet med økonomisk tap ved forsinket levering.

Leveringskvalitet grafisk trykk

Kunden forplikter å kvalitetssikre alle trykkeklare filer vi mottar til produksjon. Filer vi har mottatt ansees som godkjent for trykk/produksjon. For design som vi har utført, forholder vi oss til godkjent korrektur.  For trykksaker etterstreber vi å gjengi farger riktig, men et mindre fargeavvik på inntil 5% kan forekomme. For trykk på tekstiler og andre ordre som omhandler størrelser, kan leverte produkter ha avvik i størrelser på inntil 2%.

Reklamasjon

Ved reklamasjon på produkt, må kunden omgående og senest innen 7 virkedager fra mottatt forsendelse, kontakte oss. For at vi skal kunne behandle en reklamasjon må følgende oppgis: Kundenavn, faktura-/ordrenummer, berørte produkter, årsak til reklamasjon, bilder av eventuelle skader/feil/mangler, kontaktperson, e-postadresse og telefonnummer. 

Risiko for varen går over til kjøperen når varen er overlevert til transportør. Ved en transportskade må kunden rapportere dette direkte til transportør ved ankomst eller senest ankomstdag. Panda Display har intet ansvar for transportskader.

Angrerett / kanselleringer

Det er ingen angrerett for bedrifter eller andre som har foretatt handel i næringsvirksomhet. Alle bestillinger betraktes som bindende. Panda Display har krav på erstatning for sitt økonomiske tap i forbindelse med påbegynte ordre som forsøkes kansellert.

Mangler

Dersom det foreligger mangler, som Panda Display har ansvar for, forbeholder vi oss retten til retting eller levering av ny vare. Panda Display har ikke noe ansvar for feil, skader eller annet som oppstår ved montering og/eller bruk av produktene.

Kundedata

Panda Display forsikrer at alle ordre- og kundedata lagres sikkert og fortrolig. Vi deler ikke våre kundedata med andre aktører. Kunder som gjennomfører en ordre vil kunne motta relevant kundeoppfølging og/eller nyhetsbrev på e-post fra oss.